Nu finns kommunens dokument att läsa. Det är viktigt av vi framför våra synpunkter nu, både som enskilda och som föreningar. Ett samrådsmöte kommer att hållas i vår/sommar.