Hej!

Här är senaste nytt från Gamlingbo! Se bilagorna med minnesanteckningar, powerpoint från mötet, beskrivning av vår byggnadsidé och även ett fotomontage, där vi försöker göra så tydligt som möjiigt hur det skulle kunna bli med denna idé. (I de bilder som har vita inslag avser det vita vad som är förändrat mot dagsläget).

Vänliga hälsningar

Styrelsen