Hej!

Här kommer alla årsmöteshandlingar! Styrelsen fick i uppdrag att titta på alternativa platser för Gamlingbo vilket vi gjort. Se karta och benämningar. Vi tar gärna emot fler förslag.

Sommarhälsningar från styrelsen

Protokoll

Platser och karta: